فلزیاب ترکیبی نقطه زن و شعاع زن

مهر ۵, ۱۳۹۵
فلزیاب آنتنی لوپی snm133-loop-ant

فلزیاب ترکیبی آنتنی و بوقی SNM 133 LOOP + ANT (نقطه زن و شعاع زن)

  فلزیاب ترکیبی آنتنی و بوقی […]