تنها سه دکمه لازم است تا با فلزیاب LORENZ DEEPMAX Z1 کار کنید.

تنها سه دکمه لازم است تا با فلزیاب LORENZ DEEPMAX Z1 کار کنید.

تنها سه دکمه لازم است تا با فلزیاب LORENZ DEEPMAX Z1 کار کنید.

همین حالا تماس بگیرید