فلزیاب آنتنی tomas-s-ant (شعاع زن)

فلزیاب نقطه زن tomas_s_ant

 

فلزیاب آنتنی  tomas-s-ant (شعاع زن)

  » دارای قدرت تفکیک

  » دارای حذف موانع و آلودگی های محیطی

  » قابلیت تفکیک و خوراک دهی

  » عمق 4 متر شعاع 100 متر

  » قابلیت شارژ


همین حالا تماس بگیرید