فلزیاب تصویری AJM IMAGING

قدرت بالا در تشخیص فلزات و جداسازی آن از خطا و ذرات موجود در زمین
فیلتر کردن نهایی تصویر و پردازش واقعی
توان نفوذ پذیری در عمق زیاد، عمق ۱۸ متر و شعاع ۴۰۰ متر
دارای حذف موانع و آلودگی های محیطی
دارای قدرت تفکیک