فلزیاب Pinpointer محصول Accurate locators آمریکا

فلزیاب Pinpointer محصول Accurate locators آمریکا

فلزیاب Pinpointer محصول Accurate locators آمریکا فلزیاب Pinpointer محصول Accurate locators آمریکا و قابلیت های این دستگاه فلزیاب آمریکایی فلزیاب Pinpointer نسخه professional این دستگاه مجهز به لپ تاب و نرم ازار تحلیل سه بعدی اسکن ها م باشد با

فلزیاب DOUBLE MAGNUM محصول Accurate Locators

فلزیاب DOUBLE MAGNUM محصول Accurate Locators

فلزیاب DOUBLE MAGNUM محصول شرکت Accurate Locators   فلزیاب DOUBLE MAGNUM فلزیاب DOUBLE MAGNUM محصول شرکت Accurate Locators یکی از مشخصه های دستگاه مگنوم افزوده شدن منوی Livemodescan یا تصویر زنده زمین است که در این روش احتیاج نیست که

فلزیاب Runabout محصول Accurate Locators

فلزیاب Runabout محصول Accurate Locators

فلزیاب Runabout محصول Accurate Locators تفاوت دستگاه فلزیاب Runabout با سایر دستگاه های دیگر فلزیاب Runabout با مشابه آلمانی در این است که در سیستم های آمریکائی کلیه فلزات قدیم و جدید را شناسائی  می کند. اما در مشابه آلمانی فقط فلزات