فلزیاب آنتنی بوقی تصویری AJM 13300 IMAGING

فلزیاب آنتنی بوقی تصویری AJM 13300 IMAGING

    فلزیاب آنتنی بوقی تصویری AJM 13300 IMAGING    » قدرت بالا در تشخیص فلزات و جداسازی آن از خطا و ذرات موجود در خاک از مشخصه این سیستم میباشد.   » فیلتر کردن نهایی تصویر و پردازش واقعی   » عمق: