فلزیاب لوپی ajm bugle (نقطه زن)

فلزیاب لوپی ajm bugle (نقطه زن)

    فلزیاب لوپی ajm bugle (نقطه زن)   » قدرت بالا در تشخیص فلزات و جداسازی آن از خطا و ذرات موجود در خاک از مشخصه این سیستم میباشد.   » عمق ۸ متر   » هماهنگ شدن سیستم با

فلزیاب بوقی TORNADO (نقطه زن)

فلزیاب بوقی TORNADO (نقطه زن)

    فلزیاب بوقی TORNADO (نقطه زن)   » قدرت بالا در تشخیص فلزات و جداسازی آن از خطا و ذرات موجود در خاک از مشخصه این سیستم میباشد.   » دارای قدرت تفکیک (طلایاب)   » توان نفوذ پذیری در عمق زیاد

فلزیاب نقطه زن PV 5000

فلزیاب نقطه زن PV 5000

    فلزیاب نقطه زن PV 5000   » بالانس اتوماتیک با زمین های آلوده و بحرانی شوره زار، آهکی سفت و سخت، کوهستانی، کشاورزی، جنگل و مناطق مرطوب   » سیستم نقطه زن دیجیتال   » دارای خذف موانع و آلودگی های